Jméno   
Heslo   

Školné

 pro školní rok 2018/2019 je stanoveno ve výši 450,-Kč měsíčně

se splatností do 15.dne  příslušného měsíce.

  Účet na úhradu za vzdělávání : 467129369/ 0800 
 
Každé dítě má svůj nezaměnitelný variabilní symbol určený pro identifikaci platby.- Vzdělávání dětí v posledním ročníku a dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.

- Základní částka úplaty je stanovena vždy na období jednoho školního roku.

- Úplata za vzdělávání je splatná za kalendářní měsíc vždy do 15. dne daného kalendářního měsíce.  Platbu lze provést složenkou nebo bankovním převodem. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání a nedohodne jiný způsob úhrady, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č.561/2004 Sb. ,§ 35 odst.1d.

 

  

 

 

MŠ Nelahozeves, školka Nelahozeves

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro mateřské školky a školy