Jméno   
Heslo   

Jídelníček
Omlouvání dětí

Dítě lze omluvit každý den do 7.30 na telefonní čísla:

MŠ ve Školní:  315 785 035

MŠ v Zagarolské:  728 227 327

Třídní učitelka nahlásí tuto skutečnost do školní kuchyně


Přejeme dobrou chuť

 

  8.30 -   9.00   dopolední přesnídávka

11.30 -  12.00  oběd

14.00  - 14.30  odpolední svačina

 

Dobrůtky pro Vás vaří:

 Jana Hrušková - vedoucí školní jídelny
  - vedoucí kuchařka

Anna Skácalová - kuchařka / pracovnice provozu

Monika Komárková - kuchařka / pracovnice provozu

 

Stravné celodenní:

 3- 6 let                     přesnídávka             oběd                 svačina                 celkem

                                9,- Kč                     20,- Kč               9,- Kč                       38,- Kč

 7 - 8 let

                                9,- Kč                     22,- Kč                9,- Kč                      40,- Kč

 

  Úhrada  stravného

Strávníci obdrží nejpozději do 10. v měsíci poštovní poukázku s údaji k platbě. Ta může být provedena i bankovním převodem. Platí se zálohově na daný měsíc (v září za září). Odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci.

Termín splatnosti je vždy do 15. dne příslušného měsíce. Pro správnou identifikaci platby je nutné při bankovním převodu uvést všechmy údaje, hlavně variabilní symbol.

 

Dne 10.ledna 2012 se naše školní jídelna zaregistrovala do projektu:

 ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

 

Projekt v novém školním roce 2011-12 zaštítila Společnost pro výživu a odborným garantem je primář dětské polikliniky ve Fakultní nemocnici v Motole,

MUDr. Petr Tláskal, CSc.

 

Myšlenka projektu ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ


Spolupráce s jídelnami MŠ a ZŠ s cílem zvýšit kvantitu i kvalitu konzumace zeleniny u jejich strávníků – zvláště dětí, protože významná část dětské populace je ohrožena nadváhou a obezitou.

Ambice projektu ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

 • Nabídnout v českém školním stravování více alternativ, větší atraktivitu a spoustu nových řešení v nabídce zeleniny
 • Vysvětlit a prakticky ukázat jednoduchost použití zeleniny v kuchyňském zpracování zaměřeném na dětské jídelníčky
 • Přirozenou, hravou a nenásilnou formou zvýšit oblibu zeleniny u dětí

 

V co také doufáme…

 • Změnu pohledu na školní stravování
  • není zkostnatělé, neschopné reagovat na novou alarmující situaci a nové trendy
  • jde s dobou, podporuje zdraví, inovuje
 • Přenesení pozitivního vztahu k zelenině prostřednictvím dětí i do rodiny = ovlivní konzumaci v celé populaci
 • Nepůjde o krátkodobý „módní“ projekt, ale o dlouhodobé funkční a životaschopné řešení
 • Přispěje k zlepšení zdravotního stavu dětí i dospělých

V čem je projekt ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ jiný…?

 • ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ nabízí přímou účast pro školní jídelny a školy, které tak mají možnost projekt aktivně spoluvytvářet a vyměňovat si zkušenosti
 • ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ dává účastníkům možnost vybudování lepší "image" prostřednictvím vyzkoušených, atraktivních a jednoduchých receptů s vyšším podílem zeleniny
 • ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ respektuje vyhlášku o školním stravování
 • ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ zaručuje dlouhodobou podporu (školení, materiály, technická podpora)

 

 

MŠ Nelahozeves, školka Nelahozeves

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro mateřské školky a školy